İSTEĞE BAĞLI DÜZENLENEN EĞİTİMLER
 
 • "I'M SORRY" Nasıl Söylenir?
 • Aranır ve Tercih Edilir Bir Uzman Olma Nasıl Sağlanır?
 • Başarılı İnsanlar Zamanlarını Nasıl Yönetir?
 • Başarılı Olmanın Yöntemleri
 • Dahilerin Genel Özellikleri Nedir?
 • Dahilik ve Yaratıcılığınızı Nasıl Ortaya Çıkartırsınız?
 • Global İş Dünyasında Uyum (Global Awereness)
 • Günlük Yaşamda ve İş Yaşamında Etkili Zaman Yönetimi
 • Hedef Belirleme ve Ulaşmanın Önemi Nedir ve Nasıl Yapılır?
 • Hedef Belirleme ve Ulaşmanın Önemi ve Yolları
 • Hibe Programlarına Yönelik Proje Hazırlama Eğitimi (PCM)
 • İç ve Dış Müşterilerle İletişim
 • İş Hayatımızda Verimliliğimizi Azaltan Negatif Ortam, İnsan ve Durumların Etkisini Azaltma
 • İş Hayatında Başarılı Olmuş Kadın ve Erkeklerin Genel Özellikleri
 • İş Hayatında Efektif ve Üretici Olmanın Şartları
 • İş Hayatında İnsan Üslupları
 • İş ve Özel Hayatımızda İnsan İlişkilerimizin Önemi ve Geliştirme Yöntemleri
 • İş Yaşamında Kendine Güveni Artırma
 • İş Yaşamında Stres Kaynakları ve Bunlarla Başa Çıkma Yöntemleri
 • İş Yerinde Liderlik Özellikleri Neden Gereklidir?
 • Kendini ve Ekibini Motive Etme Yolları
 • Nasıl Projeleye Uygun Ekip Seçilir ve Yönetilir?
 • Pozitif Bir Düşünce İçin Zihninizi Nasıl Yeniden Programlarsınız?
 • Tarihteki Büyük İnsanların Hayatlarından Örnekler
 • Uzak Doğu Liderlik Özelliklerinin İş Yaşamına Uygulaması
 • Uzak Doğu Savaş Tekniklerinin İş Yaşamına Uygulanması
 • Yaratıcı Düşünce ve Karar Verme Teknikleri 
 • Yeni Satış Teknikleri. İnsanlar Neyi Tercih Ediyor?
 • Yüksek Performaslı İnsanlar Günlerini Nasıl Planlarlar?
 • Zihin Sağlığının Önemi ve Bunu Sağlama ve Koruma Yöntemleri
 • Zihinsel Aktivitenizi Maksimum Performansta Kullanma


Eğitim kapsamları ve detaylar için lütfen arayınız.